Πέττα Ευαγγελιά

ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης)
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Τηλέφωνο: 210 - 8203649

Τελευταία ενημέρωση: 20-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.