Παπαδάτου Στυλιανή

Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο: 210 - 8203 498

Τελευταία ενημέρωση: 10-02-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.