ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 5ος όροφος
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.