ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 713

Ο Γεράσιμος Σαπουντζόγλου, είναι Διδάκτωρ της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Dijon και διδάσκει στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αναπλ. Καθηγητής).

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ιονική Επενδύσεων Α.Ε.» και της «Ιονική Finance Α.Ε.».

Υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της «ΔΙΑΣ Α.Ε. - Διατραπεζικά Συστήματα». Επί σειρά ετών, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Investment Bank (Luxemburg), της Economic Policy Committee, της Monetary Committee και του Competitiveness Advisory Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το 1999 εξελέγη Αντιπρόεδρος του 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO στη Seoul (Korea ).

Την περίοδο 1982-1986 υπηρέτησε ως Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης & Προγραμματισμού (Ε.Σ.Α.Π.).

Το τρέχον διδακτικό του έργο καλύπτει σε προπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα: «Νομισματική Θεωρία και Πολιτική», «Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική», και «Χρήμα και Τραπεζική», ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα: «Τραπεζική Οικονομική» (Π.Μ.Σ.: Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής), «Τραπεζική Διοίκηση & Διαχείριση Κινδύνων» και «Ειδικά Θέματα στην Τραπεζική» (Π.Μ.Σ.: Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη), καθώς και «Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα» (Π.Μ.Σ.: Δημόσιας Πολιτικής & Διοίκησης).

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται:

  1. «Τραπεζική Οικονομική» (Τόμος Α & Β), Γ. Σαπουντζόγλου & Χ. Πεντότης, Εκδόσεις Γ. Μπένου, (ISSN 978-960-8249-64-6), Αθήνα 2009.
  2. «Η Μορφολογία του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και η Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση: Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις». Μονογραφία. Επιστημονική και Συγγραφική Ομάδα: Σαπουντζόγλου Γ., Καθηγ. Χατζηκωνσταντίνου Γ. (Δ.Π.Θ.), Δρ. Μητράκος Θ. (Τράπεζα της Ελλάδος) και Πεντότης Χ. (ABN AMRO BANK). Έκδοση Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, (ISBN 978-960-7170-03-3), Αθήνα 2010.
  3. "On Financial Bubbles, Investment Decisions and Investor's Utility", (With Sp. Symeonides), Athens University of Economics and Business, Department of Economics Working Paper Series Nr 6-2014, pp. 1-35.

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο κινούνται στον χώρο της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Τραπεζικής Οικονομικής, της Νομισματικής Θεωρίας και Πολιτικής, και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.

Τελευταία ενημέρωση: 20-02-2019

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.