Κακούρος Γεώργιος

Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 240 / 210 - 8231 077

Τελευταία ενημέρωση: 03-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.