Το MBA Ιnternational του ΟΠΑ μεταξύ των κορυφαίων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στο Διεθνές Εμπόριο

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

Το MBA Ιnternational του ΟΠΑ μεταξύ των κορυφαίων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στο Διεθνές Εμπόριο

 

O διεθνής φορέας αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS) κατέταξε για 1η φορά τα κορυφαία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) παγκοσμίως για το 2023, που εστιάζουν σε θέματα του Διεθνούς Εμπόριο (Ιnternational Trade).

Το «ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» του ΟΠΑ κατατάχθηκε μεταξύ των θέσεων 111-120 μεταξύ των κορυφαίων 200ων ΠΜΣ παγκοσμίως σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου, ενώ ήταν και το μοναδικό Ελληνικό ΠΜΣ που συμπεριλήφθηκε στην εν λόγω λίστα κατάταξης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της κατάταξης είναι το περιεχόμενο του προγράμματος σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου (Trade Program Content), η απορρόφηση και η σταδιοδρομία των αποφοίτων (Graduate Outcomes), η διασύνδεση με τη βιομηχανία (Industry Engagement), η υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας (Innovative Teaching),  η φήμη του Ιδρύματος στα πεδία που σχετίζονται με το Διεθνές Εμπόριο (Reputation), οι τρόποι παράδοσης του προγράμματος (Program Delivery) και ο αριθμό των αναφορών ανά δημοσίευση από τη βιβλιογραφική βάση της Scopus στα πεδία που σχετίζονται με το Διεθνές Εμπόριο (Research).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το «ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» του ΟΠΑ συγκέντρωσε σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία από τον παγκόσμιο μέσο όρο στα κριτήρια “Graduate Outcomes”, “Reputation” και “Research”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάταξη, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://www.topuniversities.com/university-rankings/international-trade-rankings/2023?qs_qp=topnav

ID: 
3718

Τελευταία ενημέρωση: 20-12-2022