Βιώσιμες επενδύσεις: Η σημασία τους για την οικονομία και την ανάπτυξη

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάχθηκε στην παγκόσμια πρωτοβουλία «PRI Initiative»


Είναι πλέον γεγονός σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι οι επενδύσεις με κριτήρια ESG (Environmental Social Governance) αποτελούν έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, τα κεφάλαια υπό διαχείριση που ενσωματώνουν χαρακτηριστικά ESG, ανέρχονταν σε 38 τρις δολάρια στα τέλη του 2021, σε παγκόσμιο επίπεδο, από 22,8 τρις δολάρια που ήταν το 2016, επιδεικνύοντας σημαντική αύξηση. Επίσης, υπάρχει και εκτίμηση ότι θα πλησιάσουν τα 50 τρις δολάρια το 2025, συνεχίζοντας την ίδια πορεία μεγέθυνσης και ότι θα αποτελούν το ένα τρίτο του συνόλου των υπό διαχείριση κεφαλαίων παγκοσμίως. Επιπρόσθετα, το πρώτο οκτάμηνο του 2022, το 40% των εισροών επενδυτικών κεφαλαίων σε αμοιβαία κεφάλαια διεθνώς κατευθύνθηκε σε αμοιβαία κεφάλαια που ενσωματώνουν ESG επενδυτική φιλοσοφία σύμφωνα με ανάλυση του χρηματιστηριακού βραχίονα της Bank of America. Συνεπώς γίνεται προφανές, ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως έχουν θέσει την ESG στρατηγική στο επίκεντρο της επιχειρηματικής και επενδυτικής τους φιλοσοφίας καθώς υπάρχει ραγδαίως αυξανόμενο ενδιαφέρον για επένδυση σε τέτοια προϊόντα.

Οι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων πρόκειται να διαδραματίσουν ρόλο καίριας σημασίας στην πορεία των εταιρειών προς την υιοθέτηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, με σεβασμό στο περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία

Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή κριτηρίων ESG επιβάλλεται και λόγω των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Έτσι, είναι ζωτικής σημασίας και ιδιαίτερα ωφέλιμη η αντιμετώπιση των τρεχόντων οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ανταποκρινόμενη στις παραπάνω προκλήσεις,  η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ,  η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και μία από τις μεγαλύτερες στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάχθηκε στην παγκόσμια πρωτοβουλία «PRI Initiative (Principles for Responsible Investment)» η οποία υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλέγματος ενεργειών για την προώθηση μιας υπεύθυνης επενδυτικής πολιτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, διεθνώς. Έτσι τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η εταιρεία, διανέμονται και εκτός συνόρων, στο Λουξεμβούργο, στην Κύπρο και στη Βουλγαρία, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα επενδυτικών επιλογών. Αυτό δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εξασφαλίζει πολλές και καλά σχεδιασμένες βιώσιμες λύσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει στους επενδυτές.

Επιπλέον, άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φιλοσοφία και τη λειτουργία της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι και οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναλαμβάνει. Αναγνωρίζοντας ότι η κάθε Εταιρεία έχει ευθύνη προς την Κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, σχεδιάζονται στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, προκειμένου να συμβάλλει ενεργά και ουσιαστικά στη βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Βιολέτα Σπυροπούλου, Επικεφαλής Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη Διεύθυνση Επενδύσεων και Εταιρικής Στρατηγικής της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ:

«Ο ρόλος των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων είναι καθοριστικής σημασίας στην προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων. Συμμετέχοντας σε ενεργό διάλογο με τις διοικήσεις των εταιρειών θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για την πρόοδο στην υιοθέτηση στρατηγικών ESG. Έτσι οι εταιρείες καλούνται να αποδείξουν τη δέσμευσή τους απέναντι στα κριτήρια ESG και να  παρουσιάσουν το πλάνο τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής τους στους μετόχους τους. Οι διαχειριστές επενδύσεων εκφράζουν την υποστήριξη τους σε αποφάσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα των εταιρειών στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων ή αντίστοιχα την αντίθεσή τους σε θέματα που δεν συνάδουν με πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Οι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων πρόκειται αδιαμφισβήτητα να διαδραματίσουν ρόλο καίριας σημασίας στην πορεία των εταιρειών προς την υιοθέτηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, με σεβασμό στο περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία.»

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 45ο – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022