Η εξωστρέφεια κλειδί για την ανάπτυξη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Πρύτανης του ΟΠΑ

Διανύουμε μια ιστορική περίοδο μετασχηματισμών, εξελίξεων και ανακατανομής της ισχύος στο διεθνές περιβάλλον  που επηρεάζουν σημαντικά  κάθε εθνικό  οικοσύστημα, οικονομικό και κοινωνικό. Η χώρα μας, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, οικονομική/υγειονομική/ενεργειακή, δείχνει να αντέχει, να προσαρμόζεται και να εμφανίζει σημαντικά στοιχεία ανάκαμψης που προδιαγράφουν ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Η εξωστρέφεια, όταν στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα,  καθίσταται σημαντικό γνώρισμα της δυναμικής οικονομίας. Είναι το χαρακτηριστικό που  ανακατευθύνει, προσαρμόζει την ελληνική οικονομία στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα. Αποτελεί αναγκαία  προϋπόθεση για να τεθεί η χώρα σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και χρειάζεται να ενσωματωθεί στους στόχους και τη στρατηγική κάθε σημαντικού οργανισμού, δημόσιου ή ιδιωτικού .

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την ανάπτυξη του Ιδρύματος. Οι διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι υψηλές κατατάξεις  του ΟΠΑ στις  διεθνείς αξιολογήσεις έγκριτων διεθνών φορέων, η άμεση σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και η υψηλή απορροφητικότητα των φοιτητριών και φοιτητών του, οι δράσεις επιχειρηματικότητας και καινοτομίας που προσφέρει σε ερευνητές, φοιτητές και επιχειρήσεις, καταδεικνύουν τη μεγάλη προσπάθεια που εξελίσσεται στο πανεπιστήμιο για την ανάπτυξή του.

Παράλληλα, ο στρατηγικός πυλώνας της κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς του Ιδρύματος συνδέει την ανάπτυξη με το κοινωνικό πρόσημο που απαιτείται για ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο. Η ανάπτυξη του εθελοντισμού, οι συνεργασίες και οι δράσεις προς όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η καλλιέργεια κουλτούρας για κοινωνική προσφορά, η διάχυση της έρευνας και της γνώσης αποτελούν, πλέον,  αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του ΟΠΑ.

Στο αφιέρωμα του τεύχους αυτού, επτά  επιστήμονες-οικονομολόγοι παρουσιάζουν σημαντικά δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και αναλύουν τις μακροοικονομικές προκλήσεις που καλείται η χώρα να αντιμετωπίσει προκειμένου να διατηρήσει μακροχρόνια ικανοποιητικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.

 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σας εύχομαι να περάσετε όμορφες γιορτές, με υγεία και αισιοδοξία για την Νέα Χρονιά!

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 45ο – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022