Δεκαέξι κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια στο ΟΠΑ

Ολοκληρώθηκαν η επίσκεψη και οι συζητήσεις των Αμερικανών πανεπιστημιακών με τις Πρυτανικές Αρχές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεγάλη επιτυχία και κοινό ενδιαφέρον για συνεργασίες


του Καθηγητή
ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ,
Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΟΠΑ

Οι εκπρόσωποι 16 αμερικανικών πανεπιστημίων υψηλού κύρους επισκέφτηκαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στις αρχές Νοεμβρίου στο πλαίσιο της «Συνόδου Φάρος 2022» που έγινε μετά από πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας. Έτσι, μεταξύ άλλων βρέθηκαν στο ΟΠΑ και συνομίλησαν με τα μέλη των πρυτανικών αρχών του, εκπρόσωποι από το Yale University, το Johns Hopkins, το Columbia, το Carnegie Mellon, το University of Illinois at Urbana Champaign, το William & Mary, το Indiana, το California Polytechnic University και το University of Cincinnati.

Βέβαια, αρκετά από τα παραπάνω πανεπιστήμια αποτελούν ήδη συνεργάτες του ΟΠΑ σε μια σειρά δράσεων διεθνοποίησης. Για παράδειγμα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει φιλοξενήσει τα τελευταία δύο χρόνια το Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) του William and Mary, για το Global Immersion Program του. Παράλληλα, μεταξύ ΟΠΑ και Kelley School of Business του Indiana University υπάρχουν πολλαπλές συνεργασίες τα τελευταία δύο έτη. Αυτές ξεκινούν με επισκέψεις των προπτυχιακών του φοιτητών στην Ελλάδα για συνεργασία με προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ και συνεχίζουν σε ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ καθηγητών των δυο Ιδρυμάτων σε αντικείμενα όπως τα health and sports analytics. Τέλος, τα δύο ιδρύματα έχουν πρόσφατα υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, με το οποίο το ΟΠΑ θα αποτελεί πλέον ευρωπαϊκό κόμβο εκπαίδευσης των προπτυχιακών φοιτητών του Kelley School of Business για εξαμηνιαίες σπουδές στην Ελλάδα. Αντίστοιχες συμφωνίες είναι υπό συζήτηση με το  University of Illinois at Urbana Champaign και άλλα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

 

Εικόνα: Συζητήσεις για κοινά προγράμματα και συνεργασίες με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είχαν τα μέλη της αντιπροσωπείας των 16 αμερικανικών ΑΕΙ που επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του και ξεναγήθηκαν στα αμφιθέατρά του


Η υποδοχή των επισκεπτών

Τους επισκέπτες υποδέχθηκαν στο κτήριο της οδού Τροίας τα μέλη των Πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματος, οι Κοσμήτορες των Σχολών του καθώς και οι Πρόεδροι των οκτώ Τμημάτων του.

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ Δημήτρης Μπουραντώνης και ο υπογράφων παρουσίασαν  σύντομα την ιστορία του Πανεπιστημίου, τη θέση του στο Ελληνικό πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα επιτεύγματά του για τα οποία η ακαδημαϊκή κοινότητα του ιδρύματος είναι υπερήφανη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο  στρατηγικό στόχο της διεθνοποίησης και στις δράσεις για την ενίσχυση των διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών του Ιδρύματος με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού.

Σε μια σύντομη ομιλία, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κυρία Κατερίνα Πραματάρη, επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ, παρουσίασε το έργο του Κέντρου, που έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη επιχειρηματικών ομάδων κατά τα πρώιμα στάδια και τη διασύνδεση του χώρου της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την αγορά μέσω των προγραμμάτων ανοικτής καινοτομίας.

Τέλος, εκ μέρους της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ο κ. Shawn Reynolds, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων του Indiana University αναφέρθηκε στους στόχους της επίσκεψης των εκπροσώπων των Αμερικανικών Πανεπιστημίων και στην προοπτική συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

 

Εικόνα: Το ΟΠΑ αναπτύσσει μια ποιοτική στρατηγική διεθνοποίησης (με σημαντικά διεθνή πανεπιστήμια)

Εικόνα: Το ΟΠΑ αναπτύσσει μια ποιοτική στρατηγική διεθνοποίησης (με σημαντικά διεθνή πανεπιστήμια)


Οι δυνατότητες συνεργασίας

Στην διάρκεια της επίσκεψης των Αμερικανών πανεπιστημιακών στο ΟΠΑ έγινε συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των αμερικανικών Ιδρυμάτων και της διοίκησης των κοσμητόρων των σχολών και των προέδρων των τμημάτων του ΟΠΑ, για πιθανές συνεργασίες σε ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, όπως:

  • Κοινά ερευνητικά σεμινάρια σε όλα τα αντικείμενα που θεραπεύει το ΟΠΑ. Με την ευχέρεια που μας παρέχει η νέα τεχνολογία αυτά είναι εφικτά κατ’ αρχήν διαδικτυακά, αλλά και δια ζώσης.
  • Επισκέψεις και ανταλλαγές καθηγητών για έρευνα και για διδασκαλία. Η δράση αυτή προτάθηκε από αρκετά από τα φιλοξενούμενα ιδρύματα, όμως είναι κάτι που προϋποθέτει εξεύρεση χρηματοδότησης.
  • Ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ στο να αποκτήσουν οι φοιτητές τους διεθνείς προσλαμβάνουσες παραστάσεις μέσω γνωριμίας με φοιτητές που έχουν διαφορετική κουλτούρα, ενδιαφέροντα και τρόπο σκέψης. Πρόκειται για ένα πεδίο κοινού ενδιαφέροντος με σημαντικές προοπτικές για το ΟΠΑ και τους φοιτητές του.
  • Θερινά Σχολεία (Summer Schools). Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αρκετοί από τους επισκέπτες μας εξέφρασαν την επιθυμία υλοποίησης θερινού σχολείου σε επίκαιρα θέματα του κόσμου των επιχειρήσεων και της οικονομίας, το οποίο θα συνδυαζόταν με την γνωριμία με την αρχαία ελληνική κληρονομιά, αλλά και το παρόν της χώρας και τις προοπτικές της. Μάλιστα το καλοκαίρι του 2022 το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ υλοποίησε θερινό σχολείο σε συνεργασία με το Michigan State University των ΗΠΑ.

Πάντως, στην διάρκεια των συζητήσεων που έγιναν, θετικά σχολιάστηκε από αρκετούς επισκέπτες η σημαντική επίδραση του ΟΠΑ σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής αλλά και διοικητικής πρακτικής. Είναι γεγονός ότι όχι μόνο αρκετοί υπουργοί οικονομικών του πρόσφατου παρελθόντος προέρχονται από το Ίδρυμα μας, αλλά και αρκετοί καθηγητές του κατέχουν ή κατείχαν θέσεις ευθύνης οι οποίες επηρεάζουν όχι μόνο την  οικονομική πολιτική της χώρας αλλά και τη πολιτική σε θέματα επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών και διοικητικής πρακτικής. Συνεργασία σε όλα τα πιο πάνω πεδία φαίνεται ότι είναι εφικτή με τη μορφή σεμιναρίων ή και ερευνητικών έργων. Συζητήθηκε ακόμα και η συνεργασία με το υπό ίδρυση κέντρο Αμερικανικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα σε θέματα "International Political Economy", "Geopolitics/International Negotiations" και Public Health Policy.

  • Συνεργασία σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών (π.χ. κοινά διδακτορικά προγράμματα).
  • Διερεύνηση δυνατοτήτων για dual degrees ή/και joint degrees μεταξύ μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο ο οποίος προϋποθέτει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των ιδρυμάτων αλλά και υψηλό επίπεδο δέσμευσης.

Η πιο πάνω καταγραφή των ενδιαφερόντων των φιλοξενουμένων πανεπιστημίων ταιριάζει με τη στρατηγική διεθνοποίησης του ΟΠΑ, η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 και η οποία ξεκινά από συνεργασίες χαμηλής δέσμευσης και ολοκληρώνεται με συνεργασίες που προϋποθέτουν σημαντικό βαθμό εμπιστοσύνης, όπως τα κοινά διδακτορικά προγράμματα σπουδών, οι συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών ομάδων και τα διπλά και κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.


Το μέλλον των διεθνών συνεργασιών

Από την πλευρά του Ιδρύματος, είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από το υψηλό ενδιαφέρον που έδειξαν οι εκπρόσωποι των αμερικανικών Πανεπιστημίων στην προοπτική συνεργασίας τους με το ΟΠΑ. Οι συνεργασίες αυτές διανοίγουν νέους ορίζοντες στην έρευνα και την εκπαίδευση προς όφελος των φοιτητών μας, των καθηγητών, αλλά και των αποφοίτων μας. Ο στρατηγικός στόχος της διεθνοποίησης του ΟΠΑ που έχουμε θέσει από την αρχή, φιλοδοξεί να εκπληρώνεται μέσα από ποιοτικές συνεργασίες υψηλού επιπέδου. Τόσο το Πανεπιστήμιο κεντρικά όσο και οι κοσμητείες του αλλά και τα οκτώ Τμήματά του καλούνται να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Όμως, η στρατηγική διεθνοποίησης του ΟΠΑ δεν εξαντλείται σε συνεργασίες με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Αντίθετα φιλοδοξεί να αναπτύξει νέες συνεργασίες και να αξιοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες του Ιδρύματος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (π.χ. συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Κίνας, της Ταιβάν, της Σιγκαπούρης και της Ινδίας).

Ας μην λησμονούμε ότι το ΟΠΑ από το 1987 μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο, σε σχέση με το μέγεθός του, πρόγραμμα Erasmus στη χώρα, καθώς κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 400 διεθνείς φοιτητές και έχει ήδη υλοποιήσει περισσότερες από 230 διϊδρυματικές συμφωνίες Erasmus.

Παράλληλα, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στεγάζεται ένα από τα πρώτα Business Confucius Centers που ιδρύθηκε στην Ευρώπη, με ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας. Με την υποχώρηση του κορωνοϊού και το άνοιγμα της Κίνας στον έξω κόσμο, θα υπάρξουν αντίστοιχες ευκαιρίες συνεργασίας και με πανεπιστήμια της Κίνας.

Η διεθνοποίηση των ελληνικών Πανεπιστημίων είναι ένας μακρύς και επίπονος δρόμος, στον οποίο λίγα ιδρύματα έχουν μέχρι σήμερα αφιερώσει την αναγκαία προσοχή και πόρους. Η αναζήτηση της διεθνοποίησης δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε συνεργασίες με ιδρύματα χαμηλού κύρους και χαμηλής αναγνωρισιμότητας. Αντίθετα παρουσιάζεται η ευκαιρία δημιουργίας μιας στρατηγικής διεθνοποίησης με έμφαση την ποιότητα. Προς το σκοπό αυτόν κινείται το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διεθνοποίηση αποτελεί για εμάς το δρόμο προς το μέλλον.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 45ο – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022