Ανοίγουμε ορίζοντες σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Coca Cola στην Ελλάδα


Coca Cola στην Ελλάδα: Ανοίγουμε ορίζοντες σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Την ισχυρή οικονομική επίδραση της τοπικής δραστηριότητας της Coca‑Cola στην Ελλάδα (Coca‑Cola Τρία Έψιλον & Coca‑Cola Hellas) αποτυπώνει η πρόσφατη μελέτη* του ΙΟΒΕ για το κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας. Η μελέτη, που καλύπτει την περίοδο 2019-2021, εξετάζει τη συμβολή της εταιρείας στην εθνική οικονομία, την εγχώρια απασχόληση και την επίδραση στην αλυσίδα αξίας των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον κλάδο αναψυκτικών, όπως τοπικοί προμηθευτές, σημεία πώλησης και παροχές υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το παραγωγικό και διανεμητικό μοντέλο της εταιρείας στην Ελλάδα στηρίζει μια ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα που απλώνεται σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Αγροτική παραγωγή, βιομηχανικές μονάδες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για την προμήθεια αγαθών, εταιρείες εμπορίου και εστίασης που διανέμουν τα τελικά προϊόντα στους καταναλωτές συνθέτουν αυτή την αλυσίδα που αφήνει διαχρονικά ένα υπολογίσιμο αποτύπωμα στην Ελλάδα.

H συνολική συνεισφορά της αλυσίδας αξίας που δημιουργεί η Coca‑Cola στην Ελλάδα συνοψίζεται ως εξής, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2021:


Για την εθνική οικονομία:

Η άμεση, έμμεση  και προκαλούμενη επίδραση στην ελληνική οικονομία από το σύνολο της αλυσίδας αξίας της Coca‑Cola στην Ελλάδα, άγγιξε  τα €1,3 δισεκ. (0,7% του ΑΕΠ).  Αυτό σημαίνει πως για κάθε €1 προστιθέμενης αξίας της CocaCola στην Ελλάδα δημιουργούνται €6 στην  ελληνική οικονομία. Το αποτύπωμα της εταιρείας στην Ελλάδα συνδέεται και με τα έσοδα του κράτους που προκύπτουν από τη δραστηριότητά της, με τη συνολική συνεισφορά, το 2021, να ανέρχεται στο 1,2% των φορολογικών εσόδων του κράτους.  

 
Για την απασχόληση:

Μέσα από τη δραστηριότητα της Coca‑Cola στην Ελλάδα προκύπτει σημαντική συνεισφορά στην απασχόληση που αντιστοιχεί σε υποστήριξη 32.800 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας (0,7% της συνολικής απασχόλησης).  Για κάθε 1 άμεση θέση εργασίας στην CocaCola στην Ελλάδα, δημιουργούνται άλλες 16 στην ελληνική οικονομία. 


Για τον κλάδο αναψυκτικών:

Η Coca‑Cola στην Ελλάδα δημιουργεί σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών του κλάδου (48,5%), ενώ αποτελεί παράλληλα και τον μεγαλύτερο εργοδότη, απασχολώντας σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους (42,6%).


Την τριετία 2019-2021, η CocaCola στην Ελλάδα υλοποίησε επενδύσεις ύψους €75,6 εκατ. για την ενίσχυση της δραστηριότητά της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβολή της Coca‑Cola στην Ελλάδα διατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020, όπου λόγω των συνθηκών υπήρξε συρρίκνωση των μεγεθών της οικονομίας. Το 2021, η συμβολή από την άμεση δραστηριότητα της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Επιπλέον, η μελέτη παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί η εταιρεία για την κοινωνική ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, προχώρησε σε:  

 Διάθεση €4,6 εκ. για κοινωνικά προγράμματα, όπως τα Empowered, Zero Waste Future και Zero Drop (2019-2021). 

  •  €1,8 εκ. για την αποκατάσταση και την αναδάσωση της περιοχής της Βαρυμπόμπης, μετά τη φωτιά (2021).
  • Επένδυση €4 εκ. για την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClipTM (2021).
     

* H μελέτη εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με βάση τα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 2019-2021 από την Coca‑Cola Τρία Έψιλον, την Coca‑Cola Hellas S.A. και την Coca‑Cola HBC Services Μ.Ε.Π.Ε., τοπική θυγατρική του Ομίλου Coca‑Cola HBC.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 45ο – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022