Χρυσανθοπούλου Μάρω

ΠΜΣ στη Στατιστική (Πρόγραμμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης), ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης), ΔΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης)
Τηλέφωνο: 210 - 8203 692

Τελευταία ενημέρωση: 14-06-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.