Αρμύρας Κώστας

Διεύθυνση Μηχανογράφησης
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Αντωνιάδου 5ος Όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 249

Τελευταία ενημέρωση: 20-03-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.