Ανακοίνωση προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus+ International Credit Mobility Program) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εrasmus+ International Credit Mobility Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 το Πανεπιστήμιό μας χορηγεί την παρακάτω Erasmus+ υποτροφία κινητικότητας φοιτητών για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24:

Χώρα/ Πανεπιστήμιο υποδοχής

Είδος Κινητικότητας

Αντικείμενο
Σπουδών

Αριθμός Συμμετεχόντων

Διάρκεια μετακίνησης

Δαπάνες ταξιδίου

Μηνιαία αποζημίωση

Σύνολο

Κορέα / Soongsil University

Εξερχόμενος προπτυχιακός

Οργάνωση και Διοίκηση / Management

1

5 μήνες

1500

700

5000

Ρωσία / M.V Lomonosov Moscow State University

Εξερχόμενος προπτυχιακός

Οργάνωση και Διοίκηση

1

6 μήνες

360

700

4560

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν τα παρακάτω έντυπα:

  1. συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Erasmus+ ICM Program Student Application Form (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης)
  2. αντίγραφο του πτυχίου γνώσης της ξένης γλώσσας (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: Β2)
  3. συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Συμφωνία Μάθησης (Erasmus+ Learning Agreement) (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

Η περίοδος των αιτήσεων διαρκεί από 20/03 έως 03/04/23.

 

https://www.aueb.gr/el/erasmus/kinitikotita-foititon-gia-spoydes

 

Τα κριτήρια επιλογής είναι ο μέσος όρος, το επίπεδο της ξένης γλώσσας, η συνάφεια του αντικειμένου σπουδών καθώς και ενδεχόμενη προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Βασικό κριτήριο είναι η συνάφεια του αντικειμένου σπουδών.

Στο επισυναπτόμενο θα βρείτε τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών.

 

Για την κινητικότητα στην Ρωσία και δεδομένης της ισχύουσας κατάστασης θα χρειαστεί σε δεύτερο χρόνο οι επιλαχόντες να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της ευθύνης για την μετακίνησή τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Erasmus+/ΟΠΑ (κ. Λίνα, τηλέφωνο: 2108203250, email:  internationalmobility@aueb.gr )

 

 

 

  

Αθήνα, 17/03/2023

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΟΠΑ