Κοέν Σάνδρα

Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, Μέλους της Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ) του Ιδρύματος

Με αλλαγή κουλτούρας η πραγματική Ισότητα

PROJECT ΙΣΟΤΗΤΑ

Της ΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΕΝ,
Καθηγήτριας του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ,
Μέλους της Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ) του Ιδρύματος